Tag: strategia

  • Potrzebujesz strony internetowej

    Kontynuując temat z artykułu Czy Ty na pewno potrzebujesz strony internetowej? chcę wyraźnie zaznaczyć: TAK, potrzebujesz strony internetowej. Istotne jest w jaki sposób będzie ona wykonana i przez kogo. Bo oprócz wymienionych tam podstawowych zagadnień: programowanie, grafika, strategia; mogą dojść do tego kolejne elementy, które potrzebne są do umieszczenia na stronie, by wytworzyć pewien spójny obraz.

  • Czy Ty na pewno potrzebujesz strony internetowej?

    Według definicji stroną internetową nazywa się dokument w formacie HTML, który jest udostępniony w Internecie dzięki umieszczeniu go na serwerze. Biorąc tylko pod uwagę ten aspekt, to wykonanie strony www to zadanie dla programisty, by odpowiednio zakodował ten dokument. Pomińmy tu opis zastosowania różnych technik przy wykonywaniu strony, jak zastosowanie CSS czy skryptów. Jednak sam tekst jest za mało atrakcyjny, by odpowiednio przekazywać informacje. Potrzebna jest do tego oprawa graficzna,…