Tag: konsument

  • Kim jest klient?

    Klient jest inaczej nazywany konsumentem lub nabywcą. Pojęciem tym określa się każdego uczestnika rynku korzystającego z oferowanych tam dóbr i usług. Może być to pojedyncza osoba fizyczna, osoba prawna lub inna organizacja skupiające różne osoby. Konsument jest jednym z podstawowych podmiotów na rynku. To on tworzy na nim popyt, zaspokajany przez producentów. Klient jest w pewien sposób uprzywilejowany względem sprzedawcy (producenta), ponieważ to jego potrzeby muszą…