I niezmienne prawo marketingu

W ramach przemyśleń po EFG 2013 moją uwagę zwróciło wystąpienie przedstawiciela firmy PAWO podczas panelu dotyczącego marketingu. Chodzi tu konkretnie o porównanie tej firmy z Vistulą i jej strategią.

Zaczęło się od różowych garniturów dostępnych w ofercie Vistuli. Przyczyną tego stanu rzeczy ma być inspiracja modą włoską, w której intensywne kolory ubrań u mężczyzn są naturalnym elementem. Wynika to z kwestii kulturowych, klimatu i nie wzbudza to „społecznego sprzeciwu”, by mężczyzna tak się ubierał w tym konkretnym kraju.

Czytaj dalej

j j j

Co się stanie, gdy połączymy Public Relations i marketing?

Połączenie Public Relations i marketingu jest określane mianem Publicity czyli rozgłosem. Skupia się na zapewnieniu przestrzeni redakcyjnych w mediach analogowych i cyfrowych w celach promocyjnych dla produktów, usług, firmy, itp. Nie jest to reklama, za którą trzeba zapłacić. Marketingowcy zaczynają mocniej wykorzystywać działania wizerunkowe w momencie, gdy tradycyjne formy reklamowe przynoszą mniejsze efekty. Jednak PR powinien być zawsze planowany łącznie z reklamą.

Zadania, jakie stawia się marketingowemu public relations to:

Czytaj dalej

j j j

Różne P w marketingu mix

P. Kotler zaktualizował ostatnio kategorie występujące w marketingu mix. Czy jest to już kompletna formuła i będzie się sprawdzać? Pytanie zostawiam otwarte, przy czym uważam, że próba zamknięcia podstaw marketingu w czterech kategoriach jest zbytnim uproszczeniem. Może być używane w rozważaniach teoretycznych, w praktyce może okazać się, że czegoś nam brakuje.

W sytuacji, gdy chcemy się wykazać przed szefem lub klientem, do klasycznego 4P możemy wstawić parę fajerwerków. Puścić wodze fantazji i nie przejmować się skutkami. Seth Godin podaje takie możliwości:

Czytaj dalej

j j j

Kim jest klient?

Klient jest inaczej nazywany konsumentem lub nabywcą. Pojęciem tym określa się każdego uczestnika rynku korzystającego z oferowanych tam dóbr i usług. Może być to pojedyncza osoba fizyczna, osoba prawna lub inna organizacja skupiające różne osoby. Konsument jest jednym z podstawowych podmiotów na rynku. To on tworzy na nim popyt, zaspokajany przez producentów.

Klient jest w pewien sposób uprzywilejowany względem sprzedawcy (producenta), ponieważ to jego potrzeby muszą zostać zaspokojone w satysfakcjonujący go sposób. Potrzeby, problemy lub pragnienia muszą zostać rozpoznane przez sprzedawcę, a dzięki temu wie on, czy i jak może je z zyskiem zaspokoić.

Czytaj dalej

j j j

Ewolucja marketingu mix – 4P nowoczesnego zarządzania marketingowego

Narzędzie marketingu, powstałe w 1960 r., musiało się kiedyś zmienić. Relikt epoki industrialnej nie może funkcjonować w epoce informacyjnej. Może co najwyżej pokutować, jak to zostało określone.

Dlatego doczekaliśmy się aktualizacji teorii marketingu mix, które P. Kotler i K.L. Keller zamieszczają w najnowszym wydaniu sztandarowej pozycji Marketing (wyd. polskie Rebis, Poznań 2012). Proponowana aktualizacja kategorii 4P, by uzyskać bardziej reprezentatywny zestaw odzwierciedlający nowoczesne realia marketingu zawiera kategorie:

  • ludzie (people),
  • procesy (processes),
  • programy (programs)
  • dokonania (performance).

Odnoszą się one do całej działalności firmy.
Czytaj dalej

j j j