Klient jest inaczej nazywany konsumentem lub nabywcą. Pojęciem tym określa się każdego uczestnika rynku korzystającego z oferowanych tam dóbr i usług. Może być to pojedyncza osoba fizyczna, osoba prawna lub inna organizacja skupiające różne osoby. Konsument jest jednym z podstawowych podmiotów na rynku. To on tworzy na nim popyt, zaspokajany przez producentów.

Klient jest w pewien sposób uprzywilejowany względem sprzedawcy (producenta), ponieważ to jego potrzeby muszą zostać zaspokojone w satysfakcjonujący go sposób. Potrzeby, problemy lub pragnienia muszą zostać rozpoznane przez sprzedawcę, a dzięki temu wie on, czy i jak może je z zyskiem zaspokoić.

W polskim prawie nie ma jednolitej definicji klienta. Z użyciem pojęcia można się spotkać w Konstytucji RP w art. 76 stanowiącym iż „władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi” . Natomiast Kodeks Cywilny wprowadza definicję: „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”.

W słowniku języka polskiego PWN można znaleźć definicję klienta nazywającą go „osoba kupująca coś w sklepie, korzystająca z usług banku, adwokata itp. lub załatwiająca sprawę w jakiejś instytucji” . W tym samym słowniku jednak definicja konsumenta jest bardziej ogólna, mówiąca, że to „nabywca towarów lub usług albo użytkownik jakichś zasobów lub dóbr”.

Rozpatrując te dwa pojęcia – klienta i konsumenta – można dostrzec pewne różnice pomiędzy nimi. Klient jest to osoba nabywająca pewne towary lub usługi. Nie ma warunku, stanowiącego o tym, że to klient ma z tych zakupionych dóbr i usług korzystać (konsumować). To właśnie konsument jest bezpośrednim i ostatecznym użytkownikiem tych dóbr i usług, który z nich korzysta.

W załączony słowniku do książki K. Mazurek-Łopacińskiej Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie (wyd. PWE, Warszawa 2002), klient definiowany jest jako „osoba lub instytucja, do której sprzedawca adresuje swą ofertę i która przystępuje do transakcji kupna-sprzedaży dóbr i usług. Ze względu na gotowość do realizowania transakcji można wskazać na klientów aktualnych, potencjalnych i utraconych”.

Odnośniki:
http://sjp.pwn.pl/slownik/2563597/klient
http://sjp.pwn.pl/slownik/2564433/konsument


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.