Obsługa klienta w social media

Klientów można lubić lub nie, ale trzeba ich obsługiwać. Czasem będzie to zrobione Lepiej lub gorzej, jednak zawsze można z tego wyciągnąć wnioski.

Pani w kasie czy przedstawiciel handlowy – osoby z którymi klient ma bezpośredni kontakt – stanowią pierwszą linię działań PR. To po ich zachowaniu podczas przeprowadzania transakcji, uzyskiwania informacji, itd. klient będzie oceniał całą firmę. A kontakt z firmą może być nie tylko w stacjonarnym sklepie, ale również przez infolinię („… aby połączyć się z konsultantem wciśnij 7…”), email, czat na stronie www czy poprzez szeroko rozpowszechnione serwisy społecznościowe. Czytaj dalej

j j j

Klient i Agencja

Branża kreatywna wszelkiej maści lubi wymieniać się anegdotkami dotyczącymi ich współpracy z klientami. Najczęściej są to cytaty wypowiedzi, jakie dostają w mailach, briefach, ale również telefonicznie, czy osobiście.

Taka wymiana doświadczeń ma kilka dobrych właściwości. Po pierwsze: działa terapeutycznie. Pokazuje, że „nie tylko mi klienci zawracają głowę” dziwnymi koncepcjami. Dzięki temu wraca człowiekowi wiara we własne siły.

Po drugie: uczy. Pokazuje na co zwrócić uwagę, przy rozmowie z klientem, jakie mogą paść pytania. Może też być przestrogą przed nadużywaniem skomplikowanego, branżowego słownictwa. Bo to jest często powód konfliktu z klientem. Czytaj dalej

j j j

Kim jest klient?

Klient jest inaczej nazywany konsumentem lub nabywcą. Pojęciem tym określa się każdego uczestnika rynku korzystającego z oferowanych tam dóbr i usług. Może być to pojedyncza osoba fizyczna, osoba prawna lub inna organizacja skupiające różne osoby. Konsument jest jednym z podstawowych podmiotów na rynku. To on tworzy na nim popyt, zaspokajany przez producentów.

Klient jest w pewien sposób uprzywilejowany względem sprzedawcy (producenta), ponieważ to jego potrzeby muszą zostać zaspokojone w satysfakcjonujący go sposób. Potrzeby, problemy lub pragnienia muszą zostać rozpoznane przez sprzedawcę, a dzięki temu wie on, czy i jak może je z zyskiem zaspokoić.

Czytaj dalej

j j j