Czy Ty na pewno potrzebujesz strony internetowej?

Według definicji stroną internetową nazywa się dokument w formacie HTML, który jest udostępniony w Internecie dzięki umieszczeniu go na serwerze. Biorąc tylko pod uwagę ten aspekt, to wykonanie strony www to zadanie dla programisty, by odpowiednio zakodował ten dokument. Pomińmy tu opis zastosowania różnych technik przy wykonywaniu strony, jak zastosowanie CSS czy skryptów.

Jednak sam tekst jest za mało atrakcyjny, by odpowiednio przekazywać informacje. Potrzebna jest do tego oprawa graficzna, która uatrakcyjni przekaz i sprawi, że będzie on bardziej skuteczny w swoim założeniu, np. klient chętniej zamówi towary w Twoim sklepie internetowym lub skontaktuje się w sprawie współpracy. Za takie podejście do tematu w kontekście strony internetowej odpowiedzialny jest grafik, który wchodzi w skład działu kreacji.

Mamy więc już osoby, które odpowiadają za „fizyczny” efekt, choć może lepiej mówić o widocznym rezultacie działającej strony www.

Czytaj dalej

j j j

Różne P w marketingu mix

P. Kotler zaktualizował ostatnio kategorie występujące w marketingu mix. Czy jest to już kompletna formuła i będzie się sprawdzać? Pytanie zostawiam otwarte, przy czym uważam, że próba zamknięcia podstaw marketingu w czterech kategoriach jest zbytnim uproszczeniem. Może być używane w rozważaniach teoretycznych, w praktyce może okazać się, że czegoś nam brakuje.

W sytuacji, gdy chcemy się wykazać przed szefem lub klientem, do klasycznego 4P możemy wstawić parę fajerwerków. Puścić wodze fantazji i nie przejmować się skutkami. Seth Godin podaje takie możliwości:

Czytaj dalej

j j j

Kim jest klient?

Klient jest inaczej nazywany konsumentem lub nabywcą. Pojęciem tym określa się każdego uczestnika rynku korzystającego z oferowanych tam dóbr i usług. Może być to pojedyncza osoba fizyczna, osoba prawna lub inna organizacja skupiające różne osoby. Konsument jest jednym z podstawowych podmiotów na rynku. To on tworzy na nim popyt, zaspokajany przez producentów.

Klient jest w pewien sposób uprzywilejowany względem sprzedawcy (producenta), ponieważ to jego potrzeby muszą zostać zaspokojone w satysfakcjonujący go sposób. Potrzeby, problemy lub pragnienia muszą zostać rozpoznane przez sprzedawcę, a dzięki temu wie on, czy i jak może je z zyskiem zaspokoić.

Czytaj dalej

j j j

Ewolucja marketingu mix – 4P nowoczesnego zarządzania marketingowego

Narzędzie marketingu, powstałe w 1960 r., musiało się kiedyś zmienić. Relikt epoki industrialnej nie może funkcjonować w epoce informacyjnej. Może co najwyżej pokutować, jak to zostało określone.

Dlatego doczekaliśmy się aktualizacji teorii marketingu mix, które P. Kotler i K.L. Keller zamieszczają w najnowszym wydaniu sztandarowej pozycji Marketing (wyd. polskie Rebis, Poznań 2012). Proponowana aktualizacja kategorii 4P, by uzyskać bardziej reprezentatywny zestaw odzwierciedlający nowoczesne realia marketingu zawiera kategorie:

  • ludzie (people),
  • procesy (processes),
  • programy (programs)
  • dokonania (performance).

Odnoszą się one do całej działalności firmy.
Czytaj dalej

j j j

Jak szybko aktualizuje się teorie?

Coraz więcej można przeczytać o obecnie pracującym, czy wchodzącym na rynek pracy pokoleniu Y. Zaraz będzie to również kolejne pokolenie oznaczone jako Z. A dalej, na uczelniach wykłada się przy omawianiu tematu motywowania i wynagradzania pracowników o tym, że oceny pracownika powinno robić się raz w roku (dopuszcza się ewentualne częstsze lub rzadsze oceny w specyficznych przypadkach). Natomiast nawet w gazecie można przeczytać o tym, że obecne pokolenie Milenialsów takich ocen potrzebuje od razu, by wiedzieć, czy to, co robią jest wykonane dobrze czy źle.

Czytaj dalej

j j j